Whatsapp Satış: +90 532 675 01 99

Gizlilik Politikası/Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Bu Gizlilik Politikası Tunahan Erkek Giyim  (bundan böyle “Satıcı” olarak ifade edilecektir.) bünyesinde faaliyet gösteren, www.tunahanerkekgiyim.com isimli elektronik ticaret platformunda sunulan hizmetler ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen müşteri adayları, üyeler ile müşterilerini kapsamaktadır. SATICI, faaliyet gösterdiği diğer tüm hizmetlerinde olduğu gibi sizin için hazırlanan “www.tunahanerkekgiyim.com” internet/ web sitesi ile de müşteri bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

“www.tunahanerkekgiyim.com”, girilen bilgilerin güvenliği açısından 'SSL' sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Üyeler, müşteri adayları ve müşteriler ile ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

2. Bilgi Kaynakları

 

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler

 

Sizin “www.tunahanerkekgiyim.com” kullanarak bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için uygulamamızda sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz hizmetin geçerliliğini, şirketimizin size ve/veya üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını etkileyebilir ve/veya şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirememesine sebep olabilir. Böyle bir durumda SATICI hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle SATICI zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

 

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler

 

Uygulamamızı kullandığınız zamanlarda bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies/ çerez” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce uygulamamıza yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir.

 

Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha hızlı ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

 

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

 

Tarafınızdan “www.tunahanerkekgiyim.com” içerisinde paylaşılmayan fakat gizlilik politikaları çerçevesinde SATICI ve/ veya onun birlikte hareket edebileceği üçüncü kişi veya kişilerden sağlanan bilgilerdir.

 

3. Bilgi Kaynaklarının Depolanması, İşlenmesi, Kullanımı ve Paylaşımı

 

SATICI, “www.tunahanerkekgiyim.com” web/ internet sitesini kullanan üye/ müşteri ve müşteri adayları veya ziyaret eden ziyaretçilere özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site'nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; Site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya Site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. www.tunahanerkekgiyim.com, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. SATICI bu bilgileri, ziyaretçinin kabul ettiği işbu Gizlilik Politikasına istinaden, depolama, bu gizlilik politikası çerçevesinde, işleme, veri haline getirme haklarına sahiptir.

 

SATICI, SATICI’nın iştirakleri, işbirliği içerisinde olduğu kişi ve/ veya kişiler, üçüncü kişi veya kişilerle, SATICI’nın muvafakatinin bulunması koşuluyla, bu verileri ve depolanan bilgileri her türlü tanıtım, reklam, iletişim ve benzeri uygulamalarda süresiz olarak kullanabilecek ve/ veya paylaşabilecektir. Kullanıcının işbu Gizlilik Politikasını kabul etmesi ile Kullanıcının platformda yer alan tarafına ait verileri ve depolanan bilgileri her türlü tanıtım, reklam, iletişim için kullanılmasına muvafakat ettiği kabul edilmektedir. Kullanıcı tarafına ait verileri ve depolanan bilgilerin SATICI tarafından her türlü tanıtım, reklam ve benzeri uygulamalarda kullanılmaması için “info@tunahanerkekgiyim.com” adresine e-posta göndererek SATICI tarafından oluşturulan listeden kolayca çıkabilirsiniz.

 

SATICI, bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanabilecek ve açıklayabilecektir. Kullanıcı, tarafından verilen iletişim bilgileri SATICI’nın tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri kullanıcı bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, SATICI bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

 

SATICI, “www.tunahanerkekgiyim.com” üzerinden verilen hizmetin bir kısmı veya tamamı için, hizmet almak amacıyla farklı kişilerle çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

 

“www.tunahanerkekgiyim.com” da yer alan bilgi, görsel, fotoğraf, tasarım, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, SATICI’ya aittir. “www.tunahanerkekgiyim.com” un içerdiği üçüncü kişilere ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, know-how, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır.

 

4. Diğer Kullanım Şartları

“www.tunahanerkekgiyim.com”u ziyaret etmeniz ve bu ziyaretiniz sırasında elde edilen bilgiler sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size, talep ettiğiniz hizmetlere, bu hizmetler nedeniyle bizimle paylaştığınız bilgilere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. “www.tunahanerkekgiyim.com”u ziyaret etmekle ve/ veya Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

SATICI’nın Gizlilik Politikası hükümlerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkı bulunmaktadır. Gizlilik Politikasını kabul etmiş olmanıza bağlı olarak, yapılan/ yapılacak olan değişiklikler, SATICI ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça SATICI’dan bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. SATICI’nın Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri kullanıcıya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Fakat SATICI tarafından Gizlilik Politikasında yapmış olduğu ve önemli olarak nitelendirdiği değişiklikleri kullanıcının kendisinde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak veya “www.tunahanerkekgiyim.com” aracılığıyla bildirilir.